Shangri-La Hotel Qaryat Al Beri, Abu Dhabi

Hyatt Capital Gate, Abu Dhabi

Qasr Al Sarab Desert Resort & Spa, Abu Dhabi

Anantara Desert Resort & Spa, Abu Dhabi

Emirates Palace, un palais à Abu Dhabi